Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave
 • Sport Club

Job Description

- Nghiên cứu, triển khai shop các bản vẽ biện pháp thi công đảm bảo an toàn và thuận lợi nhất.

- Cập nhật hoàn chỉnh các chi tiết của bản vẽ chính xác theo thực tế thi công.

- Tập hợp đầy đủ bản vẽ và lưu trữ đảm bảo an toàn. Cung cấp kịp thời, chính xác cho các bộ phận chức năng.

- Ghi nhận hồ sơ đầy đủ.

- Trao đổi công việc cụ thể khi phỏng vấn.
- Có kinh nghiệm hoàn công 1 công trình cụ thể

Job Requirement

- Tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng chuyên ngành xây dựng.

- Có kiến thức về kiến trúc và cập nhật kiến thức về công nghệ - kỹ thuật thi công xây dựng…

- Kinh nghiệm thực tế trên 03 năm.

- Kỹ năng phân tích kỹ thuật, kết cấu.

- Đọc, hiểu được tài liệu xây dựng

- Sử dụng thành thạo các phần mềm tin học văn phòng, phần mềm chuyên ngành.

Job tags: Shopdrawing

Similar Jobs

 • Location: Ho Chi Minh, Ba Ria - Vung Tau, Binh Duong
 • Required skills: QS, , DECOFI, Construction, Kỹ Sư QS, Kỹ Sư QS
 • Number of positions: 4
 • Posted: 11/06/2024
 • Location: Ho Chi Minh, Ba Ria - Vung Tau, Binh Duong
 • Required skills: kế toán
 • Number of positions: 3
 • Posted: 22/05/2024
 • Location: Ho Chi Minh, Ba Ria - Vung Tau, Binh Duong
 • Required skills: Qa/QC, Quản lý chất lượng
 • Number of positions: 5
 • Posted: 22/05/2024
 • Location: Ho Chi Minh, Long An, Binh Duong
 • Required skills: HSE, ATLĐ
 • Number of positions: 4
 • Posted: 21/05/2024

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.