Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Seniority Allowance

Job Description

- Kiểm soát, cập nhật toàn bộ khối lượng thực hiện trong quá trình thi công.

- Kiểm soát chi phí và ngân sách.

- Bóc, tách khối lượng trên bản vẽ nhanh, chính xác.

- Đảm bảo chính xác việc thanh quyết toán khối lượng với Bên A, Thầu phụ/Tổ đội.
- Trao đổi công việc cụ thể khi phỏng vấn

Job Requirement

- Tốt nghiệp Đại học, chuyên ngành xây dựng.

- Biết về thống kê, phân tích số liệu.

- Kinh nghiệm thực tế trên 05năm.
- Thành thạo các phần mềm tin học liên quan đến chuyên môn.

- Tinh thần trách nhiệm cao, chịu được áp lực trong công việc.
- Trung thực, tỉ mỉ trong công việc.

Similar Jobs

 • Location: Ho Chi Minh, Ba Ria - Vung Tau, Binh Duong
 • Required skills: kế toán
 • Number of positions: 3
 • Posted: 22/05/2024
 • Location: Ho Chi Minh, Ba Ria - Vung Tau, Binh Duong
 • Required skills: Shopdrawing
 • Number of positions: 5
 • Posted: 22/05/2024
 • Location: Ho Chi Minh, Ba Ria - Vung Tau, Binh Duong
 • Required skills: Qa/QC, Quản lý chất lượng
 • Number of positions: 5
 • Posted: 22/05/2024
 • Location: Ho Chi Minh, Long An, Binh Duong
 • Required skills: HSE, ATLĐ
 • Number of positions: 4
 • Posted: 21/05/2024

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.