Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave

Job Description

- Khảo sát, lập kế hoạch, tiến độ và công tác chuẩn bị thi công.

- Triển khai và giám sát chất lượng, tiến độ thi công.

- Quản lý chất lượng và khối lượng Thầu phụ/Tổ đội.

- Phối hợp các bên liên quan tham gia nghiệm thu.

- Phối hợp với Thủ kho công trường kiểm soát vật tư, thiết bị trên công trường.

- Phối hợp với Bộ phận An toàn lao động giám sát việc thực hiện công tác an toàn lao động trên công trường.

- Lập hồ sơ thanh quyết toán công trình.

- Báo cáo các công việc đang thực hiện tại công trường theo quy định của công ty.

- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Cấp trên.

- Chi tiết công việc sẽ được trao đổi khi phỏng vấn.

Job Requirement

- Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học chuyên ngành Xây dựng.

- Am hiểu về nguyên tắc quản lý chất lượng.

- Am hiểu tiêu chuẩn kỹ thuật xây dựng.

- Kinh nghiệm thực tế trên 03 năm.

- Tinh thần trách nhiệm cao, chịu được áp lực trong công việc.
- Thành thạo các phần mềm liên quan đến công việc chuyên môn.
- Kỹ năng giao tiếp và thuyết phục. 

Similar Jobs

 • Location: Ho Chi Minh, Ba Ria - Vung Tau, Binh Duong
 • Required skills: QS, , DECOFI, Construction, Kỹ Sư QS, Kỹ Sư QS
 • Number of positions: 4
 • Posted: 11/06/2024
 • Location: Ho Chi Minh, Ba Ria - Vung Tau, Binh Duong
 • Required skills: kế toán
 • Number of positions: 3
 • Posted: 22/05/2024
 • Location: Ho Chi Minh, Ba Ria - Vung Tau, Binh Duong
 • Required skills: Shopdrawing
 • Number of positions: 5
 • Posted: 22/05/2024
 • Location: Ho Chi Minh, Ba Ria - Vung Tau, Binh Duong
 • Required skills: Qa/QC, Quản lý chất lượng
 • Number of positions: 5
 • Posted: 22/05/2024
 • Location: Ho Chi Minh, Long An, Binh Duong
 • Required skills: HSE, ATLĐ
 • Number of positions: 4
 • Posted: 21/05/2024

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.